Chemická olympiáda

Chemické olympiády se zúčastnili žáci devátých tříd. Účastník olympiády řeší v domácím prostředí teoretickou část a praktickou úlohu provádí ve škole za dozoru vyučujícího chemie. Na vyřešení teoretické a praktické části měli účastníci čas od října do poloviny února. Následně své znalosti prokázali soutěžící v kontrolním testu. Toto „soutěžní kolo“ se koná pouze v určeném […]

Více