Děkujeme, že můžeme….

V pondělí 18.11. jsme si se žáky 9. ročníku připomněli významné výročí. O den dříve jsme oslavili 30 let od sametové revoluce, tedy ode dne, který pro nás znamenal návrat svobody a demokracie, tedy 17. listopad. 1989.
V letošním roce jsme se zapojili do projektu organizace Člověk v tísni, konkrétně do Příběhů bezpráví, Měsíc filmu na školách: 30 Pád železné opony. Průvodcem vzpomínkami na události z doby před třiceti lety se nám stal pamětník, ředitel místního Hornického muzea, pan dr. Velfl. Představil nám v prostorách Památníku Vojna autorskou výstavu a besedoval s námi. Během jeho poutavé přednášky, doprovázené projekcí dobových textů, snímků a fotografií, jsme si vzpomněli nejenom na období 17. listopadu 1989, ale i na protektorátní časy, které si připomínáme Mezinárodním dnem studenstva. Těch časů, jejichž odkaz před 30 lety vedl studenty a občany na Albertov a na Národní třídu.
Z minulosti je třeba se poučit. Je na místě si dějinné události připomínat, protože paměť národa je to, co národ tvoří. Jsme rádi, že jsme měli možnost vyslechnout si vzpomínky někoho, kdo byl účastníkem „sametových se dní“ .

Mgr. Martina Cvrková