JAK TO TENKRÁT BYLO ANEB 17. LISTOPAD V KNIHOVNĚ JANA DRDY NA BŘEZOVÝCH HORÁCH

Návštěvy březohorské pobočky Knihovny Jana Drdy jsou pro žáky ZŠ Příbram – Březové Hory již stálou tradicí. Neutuchající vstřícnost a obětavost knihovnic Moniky Kulhánkové a Věry Janouchové umožňují našim žákům nejen nahlédnout pod pokličku čtenářské kultury, zorientovat se ve spleti novinek na knižním trhu, ale rovněž nabízí vlídnou, přístupnou a srozumitelnou formou možnost seznámení s významnými osobnostmi literární a kulturní historie i současnosti. V knihovně si společně připomínáme nejen významná výročí vztahující se k autorům či jejich tvorbě, ale také milníky historické. Nebylo tedy možné opomenout výročí sametové revoluce, jejíž události a význam si zde ozřejmili žáci devátých ročníků. Přestože mají pojem 17. listopad 1989 v povědomí, je to pro jejich generaci již vzdálená historie, o níž mají množství informací z nejrůznějších zdrojů. Program připravený právě pro ně jim pomohl poznatky utřídit, upevnit, lépe pochopit v souvislostech a snad i rozšířit o jména nejen politické, ale i kulturní oblasti té doby. Audio a video nahrávky daly možnost „ochutnat“ alespoň zlomek atmosféry, která před třiceti lety v naší zemi vládla. A přestože dnešní náctiletí považují za samozřejmost věci, které se v předrevolučních letech zdály být téměř utopií, je potřeba dějinné události připomínat, vysvětlovat, učit se z nich. A našim milým knihovnicím patří velký dík za to, že se tak může dít i mimo školní lavice, zábavnou, poutavou a nenásilnou formou. Již nyní se těšíme na další setkání v rámci i nad rámec naší spolupráce.

Eva Smolařová, ZŠ Příbram – Březové Hory