Fyzikální olympiáda

Každý rok se pořádá fyzikální olympiáda. Domácího kola se může účastnit kdokoliv, pak se úlohy odevzdají p. učitelce Čapkové. U nás to bylo povinné pro žáky, kteří měli na vysvědčení jedničku nebo dvojku z fyziky. Pro ostatní to bylo dobrovolné. Někteří lepší z nás postoupili do okresního kola.

To se konalo na Gymnáziu Legionářů v pátek 24. ledna. Z osmých ročníků z naší školy jsem se tam dostal já a Ema Šálková. My jsme tam byli jako jediná základní škola z okresu a všechno ostatní byla gymnázia. To bereme jako úspěch.

Do dalšího kola postoupila moje spolužačka a to ze třetího místa. Já jsem se umístil na čtvrtém místě.