Muzeum zlata v Novém Kníně a Špýchar v Prostřední Lhotě

23 . 6 byla 4.A v muzeu zlata v Novém Kníně. Když jsme přijeli autobusem do Nového Knína přivítala nás paní průvodkyně a provedla nás mezeem. Došli jsem k vytrínám kde byly uveden popis težby zlata v dřívějších paní nám četla o hystorii Nového Knína o štolách Nového Knína. Potom nám pustili seriál s paní která rýžovala zlato. Jelikoš je ta nomoc tak jsme nerýžovali zlato. Potom jsme si nakoupili suvenýry a šli jsme na náměstí kopit si zmrzlinu a kaktus. Potom jsme čekali na 4.B. Ptom jsme jeli do Prostřední Lhoty do Špýcharu.

ŠPÝCHAR

sýpka na obilý. z roku 1335

 

Když jsme tam přijeli tak nám paní řikala coto je Špýchar. V prvním patře byla výstava strojů na orání pole a socha Drtinova rozhledna. V druhém partře byla pyvnice. A ve třetím patře byla výstava keltského oppidia. Potom jsme si koupily suvenýry a vyfotily jsme se. Nakonec jsme odjeli autobusem spátky domů.