PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Je čas představit vám jednotlivé projekty, které se dostaly do užšího výběru pro následné hlasování:

Pořízení nových počítačů do Školního klubu – 8. A

Renovace školní zahrady – umístění posilovacích strojů a houpaček – 5. A

Využití prostoru školního dvora – vybavit venkovním nábytkem – 9. A

Venkovní učebna – nákup pomůcek pro výuku venku – 7. A