A co nás v září ještě čeká?

Protože jsme si poslední rok nic moc neužili, čekají nás v září další akce.

Už od pondělí 20. září se u nás rozběhne týden „Tematických kurzů“.

Žáci měli možnost označit  tři z deseti nabízených kurzů, které je nejvíce oslovili a doufat, že se dostanou do toho, který je zaujal nejvíce.

A tak si příští týden vyzkoušejí něco jiného než jen „sedět! v lavicích. 

Nabídka je pestrá: vyzkoušet si být archeologem, procestovat náš region a dovědět se něco o osobnostech, které zde žili a působili, pokusit se stát genlewoman či gentlemanem, sestavit a ovládat svého robota, zasportovat si, dovědět se něco o přírodě, bádat a experimentovat, naučit se ovládat své budoucí finance, něco zajímavého si přečíst nebo vytvořit.                     

Doufáme, že se účastníci kurzů podělí o své zážitky a my vám je budeme moci představit

.