Chemická olympiáda

Chemické olympiády se zúčastnili žáci devátých tříd. Účastník olympiády řeší v domácím prostředí teoretickou část a praktickou úlohu provádí ve škole za dozoru vyučujícího chemie. Na vyřešení teoretické a praktické části měli účastníci čas od října do poloviny února. Následně své znalosti prokázali soutěžící v kontrolním testu. Toto „soutěžní kolo“ se koná pouze v určeném časové intervalu. Body z kontrolního testu a z domácí kola jsou pokladem k výsledkové listině. První tři z výsledkové listiny postupují do okresního kola chemické olympiády konané 5. března na ZŠ Příbram – Březové Hory.

Někteří žáci neřešili všechny části školního kola z důvodu nemoci nebo sportovních aktivit.

Postupující do okresního kola:

Stanislav Šampalík, 9.A

Matyáš Stočes, 9.A

Tereza Večeřová, 9. C

Mgr. Zdeňka Böhmová

Výsledková listina ChO 2018_19 kat_D